Общ. орг. Українська асоціація молодих фермерів 

Житомир

Сферы деятельности

Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО

Я хочу тут работать

Общ. орг. Українська асоціація молодих фермерів 

ГО «Українська асоціація молодих фермерів»

Адреса: вул. Басейна 2a, поверх 2, оф. 1, 10014 Житомир, Україна

Тел.: +380 (97) 297-27-27, +380 (93) 297-85-78

Факс: +380 (94) 711-51-56

E-mail: uayf.info@gmail.com, uayf@uayf.org
Url: www.uayf.org

 

Українська асоціація молодих фермерів заснована з метою сприяння інтеграції України до світового економічного й освітнього простору, налагодження співробітництва між ЄС та Україною у напрямках аграрної освіти, науки та бізнесу.

 

Напрямки діяльності УАМФ:

- розвиток кадрового потенціалу галузі АПК України через реалізацію міжнародних програм стажування студентів аграрних навчальних закладів та молодих спеціалістів у провідних сільськогосподарських підприємствах світу;

- інформаційне забезпечення молодих фермерів щодо провідних технологій у сільськогосподарському виробництві та сучасного аграрного менеджменту;

- встановлення міжнародних зв’язків між науковцями, фахівцями агробізнесу, освітніми закладами, підприємствами та установами з метою обміну науковими і технологічними розробками в аграрній сфері, а також реалізації грантів;

- налагодження тісної взаємодії підприємств аграрної сфери з іноземними партнерами та інвесторами.

 

Ми завжди відкриті до співпраці.

 

________________________________________________________________________

 

NGO «Ukrainian Association of Young Farmers»

Address: 2 Baseina str., floor 2, office 1, 10014 Zhytomyr, Ukraine

Tel.: +380 (97) 297-27-27, +380 (93) 297-85-78

Fax: +380 (94) 711-51-56

E-mail: uayf.info@gmail.com, uayf@uayf.org
Url: www.uayf.org

 

Ukrainian Association of Young Farmers was created to promote integration of Ukraine into world economic and educational areas, to further cooperation of EU and Ukraine in the sphere of agrarian education, science and business.

 

Areas of UAYF activity:

- implementation of international professional development programs for young Agriculture Specialists and development of human capacity of Ukrainian Agro-Industrial Complex;

- young farmers information support as regards application of principal technologies in agricultural production and modern agrarian management;

- establishment of international contacts with scientists, experts in agrarian business, educational establishments, companies and organizations to exchange scientific and technological products in agrarian sphere and implement grants;

- building close cooperation of agricultural companies with foreign partners and investors.

 

We are always open to cooperation.

 
Компания не разместила информацию об открытых вакансиях.